Faccebook Google Twitter Youtube RSS

In de reglementen zijn een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

 

7. Prijzen
Bij de NVAD-wedstrijden zijn er voor de finalisten de volgende prijzen beschikbaar:

1e plaats: een beker
Alle overige finalisten: beide dansers een medaille

Alle finalisten: beide dansers een medaille

Alle finalisten een prijs, welke worden gesponsord


- 9.2.1 Categorie Jeugd
Deze wordt weer onderverdeeld in Jeugd 1 voor de leeftijdsgroep t/m 8 jaar en Jeugd 2 voor de
leeftijdsgroep 9 t/m 12 jarigen. De leeftijd van de oudste wedstrijddanser is bepalend.

- 9.2.4 Categorie Senioren Open Klasse 1
Om ingedeeld te worden in de Senioren Open Klasse 1 dient één danser minimaal 35 jaar te zijn
en de andere minimaal 30 jaar.

- 9.2.5 Categorie Senioren Open Klasse 2
Om ingedeeld worden in de Senioren Open klasse 2 dient één danser minimaal 55 jaar te zijn
en de andere minimaal 50 jaar. Wedstrijdparen in deze leeftijdscategorie zijn vrij om in de
Senioren Open Klasse 1 uit te komen.

- 9.2.7 Categorie Hoofdklasse S2 Standaard
Om ingedeeld te worden in de S2 klasse dient één danser minimaal 45 jaar te zijn en de andere
minimaal 40 jaar.

- 9.2.8 Categorie Hoofdklasse S3 Standaard
Om ingedeeld te worden in de S3 klasse dient één danser minimaal 55 jaar te zijn en de andere
minimaal 50 jaar.

- 9.3.2 Basic, 6-dans en 10-dans
Tijdens het seizoen zijn er Basic-, 6-dans- en 10-dans-wedstrijden die als een rode draad door
de wedstrijden heen lopen. De Basic-wedstrijden tijdens alle NVAD-wedstrijden en de
voorrondes voor de 6- en 10-dans-wedstrijden tijdens de 2e, 4e en 6e NVAD-wedstrijd. Paren
kunnen aan deze onderdelen deelnemen, maar uitsluitend in dezelfde samenstelling als waarin
zij de normale wedstrijden dansen (en als zodanig bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat).
De Basic, 6- en 10-dans kennen een kampioenschapswedstrijd, welke wordt gehouden tijdens
het NK. Zowel de Basic als de 6- en 10-dans kennen een ranking; deze wordt op dezelfde wijze
berekend als de ranking in de Hoofdklasse (zie punt 9.5.2). Op het NK dansen de beste 6
paren van de Basic Standaard en Latin èn van de 6- en 10-dans een finale waaruit de
kampioen voortkomt.
Basic wordt gesplitst in een debutanten- en kledingklasse èn in junioren en senioren; de klasse
waarin een deelnemend danspaar uitkomt tijdens de reguliere wedstrijden bepaalt de klasse
tijdens de Basic competitie; hetzelfde geldt voor de 6- en 10-dans competitie.
De 6-dans-wedstrijden zijn bedoeld voor debutantenparen; er is één klasse voor junioren en
senioren. De 10-dans-wedstrijden zijn voor de paren in de kledingklasse en worden gesplitst in
junioren en senioren. Bij tussentijdse promotie van debutanten- naar kledingklasse in de
reguliere wedstrijd heeft een paar de keuze om zowel in Basic als in de 6-dans in de
debutanten-competitie te blijven; dit moet dan wel binnen een week schriftelijk aan het
wedstrijdsecretariaat kenbaar gemaakt worden; daarna komt het paar uit in de Basic
kledingklasse / 10-dans en vervallen de ranking punten van de debutanten-competitie.
Paren die aan een of meer van deze disciplines meedoen zijn zelf verantwoordelijk voor het op
tijd op de vloer verschijnen (zoals op tijd omkleden).

- 9.3.3 Basic figuren Standaard
Het aantal toegestane figuren in de Basic Standaard wordt dit seizoen uitgebreid. Zie pagina 7
en 8 van het Wedstrijdreglement voor de complete lijst.

- 9.3.4 Basic figuren Latin
Het aantal toegestane figuren in de Basic Latin wordt dit seizoen uitgebreid. Zie pagina 7 en 8
van het Wedstrijdreglement voor de complete lijst.

- 9.3.6 Solodansen
Met ingang van het wedstrijdseizoen 2017/2018 wordt een nieuw wedstrijdonderdeel
geïntroduceerd in de vorm van Solodansen. Er wordt gedanst in één klasse, voor zowel dames
als heren en voor alle leeftijden. Er wordt gedanst in debutantenkleding of wedstrijdkleding en
er is geen figuurbeperking. Als eerste komt de Cha cha cha aan bod, maar later kan het
solodansen uitgebreid worden met meer dansen, zoals Samba, Rumba, Engelse wals, Tango en
Quickstep. De kosten voor het Solodansen bedragen € 2,50 per persoon, mits ook aan de gewone
wedstrijd wordt deelgenomen. Voor dansers die alleen maar aan het Solodansen willen meedoen
bedragen de kosten € 5,00 per persoon. Dit wedstrijdonderdeel wordt niet gedanst op het NK.

- 9.5.2 Rankingpunten
In de hoogste klassen worden geen promotiepunten berekend, maar worden rankingpunten
bijgehouden. De rankingpunten worden alleen toegekend op NVAD-wedstrijden en NVADledenwedstrijden. Op wedstrijden die in samenwerking met andere bonden worden
georganiseerd worden geen rankingpunten berekend. Om mee te kunnen dingen naar het
ranking-kampioenschap dient het NK meegedanst te worden en op deze wedstrijd worden
dubbele rankingpunten toegekend.
Het totaal aantal deelnemende paren in de klasse is bepalend voor het aantal rankingpunten dat
behaald kan worden (zie als voorbeeld onderstaande tabel).

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

2

3

4

5

6

7

8

   

1

2

3

4

5

6

7

     

1

2

3

4

5

6

       

1

2

3

4

5

         

1

2

3

4

           

1

2

3

             

1

2

               

1

                 


9.8 Aantal dansen per klasse
Latin:

- Debutanten 1

Cha Cha Cha, Samba, Rumba & Jive

- 10.1.1 Financiën

 

Het NK kent afwijkende start- en entreegelden. Eén en ander zal vroegtijdig bekend gemaakt

 

worden. Paren die gedurende het seizoen hebben deelgenomen aan minimaal 5 NVAD

 

wedstrijden (niet zijnde Leden- of Debutantenwedstrijden) ontvangen op het NK 50% korting op

 

de entreeprijs!