indeling klassen

Indeling wedstrijdklassen Ballroom (Standard)
Onder voorbehoud van wijzigingen!

FINALES/HALVE FINALE?
Bij elke klasse komen er 6 paren in de finale of indien minder dan 6 paren alle paren dubbele finale!; tot en met 12 paren is er alleen een finale van 6.
Bij 13 paren en meer komt er een halve finale: deze wordt bij de finale gesplitst in een A- en een B finale.

De plaatsen 1 – 2 – 3 in de A finale krijgen een beker; 4 – 5 – 6 in de A finale krijgen een medaille.
In de B finale krijgen alle zes paren een medaille.

SENIOREN
Paren uit de Open klasse Senioren kiezen als zij promoveren zelf in welke leeftijdsklasse ze gaan starten.
De paren uit de huidige klasse-indeling mogen in de zomer kiezen in welke leeftijd categorie zij willen starten.
Zij dienen dit bij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen via hun dansschool of Captain kenbaar te maken.

Alle categorie-indelingen zijn seizoensgebonden. Regel 10.2 in het reglement.
Voor alle klassen geldt dus niet meer terug en/of andere klasse voor de rest van het seizoen.
Ná het NK 2015 kunnen paren veranderen van klasse indien de leeftijd dat toestaat.

Paren van de huidige A + Hoofdklasse van 30-44 jaar mogen naar de klasse S2 (45-54 jaar) indien beiden minimaal 45 jaar zijn.
Je mag echter altijd maar in 1 klasse dansen!
De Senioren A klasse vervalt! Voor de Allround verandert er niets.=======================================================================

Indeling wedstrijdklassen Latin
Onder voorbehoud van wijzigingen!

FINALES/HALVE FINALE?
Bij elke klasse komen er 6 paren in de finale of indien minder dan 6 paren alle paren dubbele finale!; tot en met 12 paren is er alleen een finale van 6.
Bij 13 paren en meer komt er een halve finale: deze wordt bij de finale gesplitst in een A- en een B finale.

De plaatsen 1 – 2 – 3 in de A finale krijgen een beker; 4 – 5 – 6 in de A finale krijgen een medaille.
In de B finale krijgen alle zes paren een medaille.

DEBUTANTEN
Het meetpunt voor de Debutanten klasse-indeling is het hele seizoen 2014-2015 inclusief het NK 2015.
Na het NK wordt er naar de promotiepunten gekeken en een verdeelsleutel op los gelaten.

Je verliest niet al je promotiepunten, maar het kan niet zo zijn dat een Deb 4 paar met 14 punten en een Deb 3 paar met 4 punten samen in Deb 2 komen.
Want als bij de eerstvolgende wedstrijd het Deb 4 paar met 14 punten in de finale staat zou het eerder kans maken op promoveren op punten dan het Deb 3 paar met 4 punten.

KLASSES EN AANTAL DANSEN BALLROOM (STANDARD)
Starters klasse: paren promoveren op NK.
Opstarten volgens regel 10.6.2 / 4 of meer / minstens 3 / bij minder dan 3 combi met anders klasse.
Starters klasse betaalt geen startgeld, wel entreegeld.

 

 LET OP! Starters klasse start met:   2 dansen
Jun Deb. 2 Debutanten jeugd tot en met 12 jaar betalen geen startgeld, wel entree. 3 dansen
Jun Deb 1 3 dansen
Open klasse junioren (alle leeftijden) 4 dansen
Hoofdklasse junioren 5 dansen
Sen Deb 2 3 dansen
Sen Deb.1 3 dansen
Open klasse senioren (alle leeftijden senioren) 4 dansen
S1 = Hoofdklasse 30-44 vlg. regel 10.2.3 = 30/35 jaar 5 dansen
S2 = Hoofdklasse 45-54 jaar 5 dansen
S3 = 55+ klasse 55 jaar vlg. regel 10.2.4 / beiden mi. 55 jaar 5 dansen
S4 = Optie voor een 65+ klasse: beide 65 jaar, later te bepalen! (geen Weense Wals!) 4 dansen
Onder voorbehoud van wijzigingen  

 

KLASSES EN AANTAL DANSEN LATIN

Starters klasse: paren promoveren op NK

Opstarten volgens regel 10.6.2 / 4 of meer / minstens 3 / bij minder dan 3 combi met anders klasse. 
Starters klasse betaalt geen startgeld, wel entreegeld.

 LET OP! Starters klasse start met:   2 dansen
Jun Deb. 2 + Deb. jeugd 3 dansen
Jun Deb. 1 3 dansen
Open klasse junioren 4 dansen
Hoofdklasse junioren 5 dansen
Senioren Latin 1 (was voorheen Latin V) 3 dansen
Senioren Latin 2 (was voorheen Latin IV) 3 dansen
Senioren Open klasse 4 dansen
S1 = Hoofdklasse 30-44 vlg. regel 10.2.3 = 30/35 jaar 5 dansen
Onder voorbehoud van wijzigingen