wedstrijdreglement

Klik op de link voor:

het complete wedstrijdreglement 2017-2018. Wedstrijdreglement 2017-2018
Aanpassingen wedstrijdreglement 2017-2018  Aanpassingen wedstrijd reglement 2017-2018
Aankondiging nieuwe Basic Figuren Aankondiging nieuwe basic figuren

 

Vragen??? Stel uw vragen over de inhoud van dit reglement aan uw teamcaptain of dansleraar.

 

AANPASSINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT 2017-2018

In de reglementen zijn een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen in dit wedstrijdregelement ten opzichte van het vorige regelement.

 7. Prijzen
Bij de NVAD-wedstrijden zijn er voor de finalisten de volgende prijzen beschikbaar:

1e plaats: een beker
Alle overige finalisten: beide dansers een medaille

Alle finalisten: beide dansers een medaille

Alle finalisten een prijs, welke worden gesponsord


- 9.2.1 Categorie Jeugd
Deze wordt weer onderverdeeld in Jeugd 1 voor de leeftijdsgroep t/m 8 jaar en Jeugd 2 voor de leeftijdsgroep 9 t/m 12 jarigen. De leeftijd van de oudste wedstrijddanser is bepalend.

- 9.2.4 Categorie Senioren Open Klasse 1
Om ingedeeld te worden in de Senioren Open Klasse 1 dient één danser minimaal 35 jaar te zijn en de andere minimaal 30 jaar.

- 9.2.5 Categorie Senioren Open Klasse 2
Om ingedeeld worden in de Senioren Open klasse 2 dient één danser minimaal 55 jaar te zijn en de andere minimaal 50 jaar. Wedstrijdparen in deze leeftijdscategorie zijn vrij om in de Senioren Open Klasse 1 uit te komen.

- 9.2.7 Categorie Hoofdklasse S2 Standaard
Om ingedeeld te worden in de S2 klasse dient één danser minimaal 45 jaar te zijn en de andere minimaal 40 jaar.

- 9.2.8 Categorie Hoofdklasse S3 Standaard
Om ingedeeld te worden in de S3 klasse dient één danser minimaal 55 jaar te zijn en de andere minimaal 50 jaar.

- 9.3.2 Basic, 6-dans en 10-dans
Tijdens het seizoen zijn er Basic-, 6-dans- en 10-dans-wedstrijden die als een rode draad door de wedstrijden heen lopen. De Basic-wedstrijden tijdens alle NVAD-wedstrijden en de voorrondes voor de 6- en 10-dans-wedstrijden tijdens de 2e, 4e en 6e NVAD-wedstrijd. Paren kunnen aan deze onderdelen deelnemen, maar uitsluitend in dezelfde samenstelling als waarin zij de normale wedstrijden dansen (en als zodanig bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat). De Basic, 6- en 10-dans kennen een kampioenschapswedstrijd, welke wordt gehouden tijdens het NK. Zowel de Basic als de 6- en 10-dans kennen een ranking; deze wordt op dezelfde wijze berekend als de ranking in de Hoofdklasse (zie punt 9.5.2). Op het NK dansen de beste 6 paren van de Basic Standaard en Latin èn van de 6- en 10-dans een finale waaruit de kampioen voortkomt.

Basic wordt gesplitst in een debutanten- en kledingklasse èn in junioren en senioren; de klasse waarin een deelnemend danspaar uitkomt tijdens de reguliere wedstrijden bepaalt de klasse tijdens de Basic competitie; hetzelfde geldt voor de 6- en 10-dans competitie. De 6-dans-wedstrijden zijn bedoeld voor debutantenparen; er is één klasse voor junioren en senioren. De 10-dans-wedstrijden zijn voor de paren in de kledingklasse en worden gesplitst in junioren en senioren. Bij tussentijdse promotie van debutanten- naar kledingklasse in de reguliere wedstrijd heeft een paar de keuze om zowel in Basic als in de 6-dans in de debutanten-competitie te blijven; dit moet dan wel binnen een week schriftelijk aan het wedstrijdsecretariaat kenbaar gemaakt worden; daarna komt het paar uit in de Basic kledingklasse / 10-dans en vervallen de ranking punten van de debutanten-competitie. Paren die aan een of meer van deze disciplines meedoen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd op de vloer verschijnen (zoals op tijd omkleden).

- 9.3.3 Basic figuren Standaard
Het aantal toegestane figuren in de Basic Standaard wordt dit seizoen uitgebreid. Zie pagina 7 en 8 van het Wedstrijdreglement voor de complete lijst.

- 9.3.4 Basic figuren Latin
Het aantal toegestane figuren in de Basic Latin wordt dit seizoen uitgebreid. Zie pagina 7 en 8 van het Wedstrijdreglement voor de complete lijst.

- 9.3.6 Solodansen
Met ingang van het wedstrijdseizoen 2017/2018 wordt een nieuw wedstrijdonderdeel geïntroduceerd in de vorm van Solodansen. Er wordt gedanst in één klasse, voor zowel dames als heren en voor alle leeftijden. Er wordt gedanst in debutantenkleding of wedstrijdkleding en er is geen figuurbeperking. Als eerste komt de Cha cha cha aan bod, maar later kan het solodansen uitgebreid worden met meer dansen, zoals Samba, Rumba, Engelse wals, Tango en Quickstep. De kosten voor het Solodansen bedragen € 2,50 per persoon, mits ook aan de gewone wedstrijd wordt deelgenomen. Voor dansers die alleen maar aan het Solodansen willen meedoen bedragen de kosten € 5,00 per persoon. Dit wedstrijdonderdeel wordt niet gedanst op het NK.

- 9.5.2 Rankingpunten
In de hoogste klassen worden geen promotiepunten berekend, maar worden rankingpunten bijgehouden. De rankingpunten worden alleen toegekend op NVAD-wedstrijden en NVADledenwedstrijden. Op wedstrijden die in samenwerking met andere bonden worden georganiseerd worden geen rankingpunten berekend. Om mee te kunnen dingen naar het ranking-kampioenschap dient het NK meegedanst te worden en op deze wedstrijd worden dubbele rankingpunten toegekend. Het totaal aantal deelnemende paren in de klasse is bepalend voor het aantal rankingpunten dat behaald kan worden (zie als voorbeeld onderstaande tabel).

 

 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 2 3 4 5 6 7 8    
1 2 3 4 5 6 7      
1 2 3 4 5 6        
1 2 3 4 5          
1 2 3 4            
1 2 3              
1 2                
1                  

 

9.8 Aantal dansen per klasse
Latin:

- Debutanten 1                                      Cha Cha Cha, Samba, Rumba & Jive

- 10.1.1 Financiën

Het NK kent afwijkende start- en entreegelden. Eén en ander zal vroegtijdig bekend gemaakt worden. Paren die gedurende het seizoen hebben deelgenomen aan minimaal 5 NVAD wedstrijden (niet zijnde Leden- of Debutantenwedstrijden) ontvangen op het NK 50% korting op de entreeprijs!

Vragen??? Stel uw vragen over de inhoud van dit reglement aan uw teamcaptain of dansleraar.