Nieuws Flits 25 oktober helaas

     Beste dansers en dansvrienden van de NVAD.
 
     Naar aanleiding van de afgelopen maandag aangekondigde verscherpte coronamaatregelen heeft het bestuur een besluit genomen over de komende wedstrijden. Het uitgangspunt voor het bestuur is altijd geweest dat het opstarten van de wedstrijden alleen dan kan gebeuren, als de veiligheid m.b.t. de gezondheid kan worden gegarandeerd. Daarbij spelen tal van zaken een rol. Daarom hebben wij het trieste besluit genomen om de wedstrijd van 25 oktober te annuleren.
Wij zullen als bestuur u op de hoogte houden over het verdere verloop van de wedstrijd kalender. Voor alle betrokkenen is het een betreurenswaardig besluit. Dit besluit hadden wij beslist niet willen nemen, maar wij voelen ons verantwoordelijk voor de dansers, hun bezoekers en onze medewerkers. Wij vragen ieders begrip voor het besluit. Wij blijven ons inzetten voor U als danser en voor onze mooie danssport.
 
 
     Bestuur N.V.A.D.

 

 

 

 

͏͏͏ Uni paren.

    Vanaf het aankomende seizoen zijn uni paren welkom.
    We starten  in principe 2 klasse op. Met en zonder wedstrijdkleding.
    Een klasse wordt opgestart bij 3 paren of meer.

    Zijn er te weinig dan danst men geïntrigeerd mee in de reguliere Klasse

    (eigen beoordeling)