Nieuws Flits van het Bestuur

MEDEDELING VAN HET BESTUUR NVAD

In het wedstrijdreglement staat nu dat er 3 NVAD wedstrijden mee gedaan
moeten worden (3 NVAD wedstrijden zijn of 2 NVAD wedstrijden en 1 NVADledenwedstrijd)
 
Gezien het feit dat het toch een raar jaar is door het Coronavirus en het
daardoor annuleren van NVAD en NVAD – Ledenwedstrijden heeft het bestuur
besloten om voor deelname aan de NK van de NVAD op 19 juni in Steenwijk het
verplicht aantal wedstrijden gezet wordt op 1 NVAD wedstrijd (dus geen NVAD
- Ledenwedstrijd).
 
Dus als er paren zijn die nog een NVAD wedstrijd willen dansen om mee te
mogen doen aan de NK kunnen nog deelnemen aan de wedstrijd van 8 mei in
Kampen.
 
Kampen 10-04-2022