Amateurcommissie

Functie Naam
Voorzitter  
Secretaris  
Algemene zaken  


Email adres:

Al deze mensen werken pro deo, omdat zij het wedstrijddansen een warm hart toedragen. Dit draagt er tevens toe bij dat mede dankzij hun inzet de wedstrijden voor u als danser betaalbaar blijven.

Wat is de Amateurcommissie binnen de N.V.A.D. en wat doen zij eigenlijk?

Allereerst is op initiatief van Albert Presman, ergens in 1996, een Amateurcommissie opgericht binnen de N.V.A.D.. Op deze eerste vergadering is er een bestuur gekozen waarvan op dit moment Bert van de Bunt voorzitter werd. Het doel van de Amateurcommissie was om inspraak te krijgen binnen de N.V.A.D. op allerlei zaken en gevraagd danwel ongevraagd meningen en advies te geven.

Er wordt één keer per jaar, meestal aan het eind van het seizoen, een vergadering belegd waarvoor de captains van de aangesloten dansscholen samen met één vertegenwoordiger van de dansers worden uitgenodigd. Op deze vergadering kunnen de captains hun mening en opmerkingen c.q. kritiek en/of ideeën uiten over het afgelopen seizoen. Deze worden dan door het bestuur van de commissie besproken met het bestuur van de N.V.A.D. De laatste jaren hebben geleerd dat de captains met kritische opmerkingen komen, maar ook oplossingen of nieuwe ideeën aandragen.

De Amateurcommissie probeert met zoveel mogelijk vrijwilligers te werken om uiteindelijk de kosten van de wedstrijden zo laag mogelijk te houden. Hierboven vindt u de medewerkers op dit moment.