Same Sex paren

Vanaf het aankomende seizoen zijn Same Sex paren welkom bij de NVAD.

We starten  in principe 2 klasses op.

Met en Zonder wedstrijdkleding.

Een klasse wordt opgestart bij 3 paren of meer.

Zijn er te weinig dan danst men geïntrigeerd mee in de normale klasse ( eigen beoordeling )