tarieven

Entreeprijzen (uitgezonderd de Kampioenschappen):
* Kinderen tot en met 12 jaar zijn geen entreegeld verschuldigd.
* Vanaf 13 jaar en ouder is de entreeprijs € 7,50 per persoon. *

Startgeld:
* Het startgeld op alle NVAD-wedstrijden bedraagt € 15,00 per uniek danspaar.
  (ongeacht of aan één of beide disciplines wordt deelgenomen)
  Met dit startgeld kan men dan aan alle onderdelen van de wedstrijd deelnemen.

* Paren die alleen aan de Basic of 6dans/10dans-wedstrijden willen deelnemen betalen eveneens € 15,00 startgeld
  per uniek danspaar.

Entreeprijzen Kampioenschappen:
Het NK kent afwijkende start- en entreegelden.

Eén en ander zal vroegtijdig bekend gemaakt worden.Te allen tijde geldt; tariefwijzigingen voorbehouden!