wedstrijdreglement

Klik op de link voor:

het complete wedstrijdreglement 2019-2020. Wedstrijdreglement 2019-2020
Aanpassingen wedstrijdreglement 2019-2020  Aanpassingen wedstrijd reglement 2019-2020
   

 

Aanpassingen wedstrijdreglement 2019-2020

4.3.2 Wedstrijdpaar
Twee wedstrijddansers, een heer en dame, die gezamenlijk aan de wedstrijden deelnemen, die als
zodanig bij het wedstrijdsecretariaat bekend zijn en reeds aan een of meerdere wedstrijden hebben
deelgenomen. Voor jeugdparen (t/m 12 jaar) geldt een uitzondering; die mogen ook bestaan uit 2
jongens of 2 meisjes en deze paren mogen aan alle wedstrijden deelnemen die door of onder
auspiciën van de NVAD worden georganiseerd.
Daarnaast komt er met ingang van seizoen 2019-2020 een aparte klasse voor SameSex-paren. In
deze klasse bestaat een danspaar uit 2 dames of 2 heren. (Zie punt 9.2.8 SameSex-klasse).

5.2 NVAD Kampioenschap (NK)
...... Om aan het NVAD Kampioenschap te kunnen deelnemen, dienen de wedstrijdparen
tenminste 3 wedstrijden te hebben gedanst;
dit kunnen 3 NVAD-wedstrijden zijn óf 2
NVAD-wedstrijden + 1 NVAD-ledenwedstrijd (georganiseerd door één van de aangesloten leden).
De Debutantenwedstrijden tellen mee als NVAD-wedstrijden. De eis van
3 wedstrijden geldt voor
alle paren en per discipline (Standaard of Latin); dus om op het NK aan één van beide
disciplines mee te kunnen doen moet er in die discipline aan
3 wedstrijden zijn deelgenomen.

9.2.8 SameSex-Klasse
Deze klasse is speciaal voor wedstrijdparen die bestaan uit 2 heren of 2 dames en is voor
alle leeftijden en niveaus. De kleding in deze klasse is vrij. Bij 3 paren wordt deze klasse
opgestart en bij 6 paren of meer wordt deze na de eerste ronde gesplitst in laag en hoog.
Bij minder dan 3 paren worden zij ingedeeld bij de reguliere klassen (Debutanten of Open Klasse,
afhankelijk van het niveau).

9.4.1 Basic
...... De Basic kent een kampioenschapswedstrijd, welke wordt gehouden tijdens het NK. Van de
gedanste Basic-wedstrijden op de gewone NVAD-wedstrijden wordt een ranking bijgehouden
om de beste 6 paren van de Basic Standaard en van de Basic Latin te selecteren, die op het NK een
finale dansen waaruit de kampioen voortkomt. Voor de berekening van de ranking
wordt dezelfde tabel gehanteerd als voor de ranking in de Hoofdklasse (zie punt 9.6.2), met dit
verschil dat er in de finale van de Basic geen ranking punten meer gelden.

9.4.4 6-dans en 10-dans
...... De 6- en 10-dans kennen ook een kampioenschapswedstrijd, welke wordt gehouden tijdens
het NK. Van de 6- en 10-dans op de gewone NVAD-wedstrijden wordt een ranking bijgehouden
om de beste 6 paren van de 6- en de 10-dans te selecteren, die op het NK een finale dansen
waaruit de kampioen voortkomt. Voor de berekening van de ranking wordt dezelfde tabel
gehanteerd als voor de ranking in de Hoofdklasse (zie punt 9.6.2), met dit verschil dat er in de
finale van de 6- en 10-dans geen ranking punten meer gelden.
De 6-dans-wedstrijden zijn bedoeld voor debutantenparen en worden gesplitst in junioren en
senioren.

9.9 Aantal dansen per klasse
Standaard:
- SameSex Engelse Wals, Tango, Slow Foxtrot & Quickstep
Latin:
- SameSex Cha Cha Cha, Samba, Rumba & Jive

Vragen??? Stel uw vragen over de inhoud van dit reglement aan uw teamcaptain of dansleraar.